poniedziałek, 15 sierpnia 2016

Siakti - Pierwotna Tęsknota - wiersz

Wiersz - 2016.08.15

Siakti - Pierwotna Tęsknota


 Pierwotna Tęsknota za Bogiem
Jest Boga szukaniem w człowieku,
Jest Drogi mądrością w życiu,
Jest Ogniem czystości w dążeniu.

     Pierwotna Tęsknota za Bogiem
     Jest Światłości promieniem w poznaniu,
     Jest Świętością działania w ofierze,
     Jest Mocą moralną w miłości.

Pierwotna Tęsknota za Bogiem
Jest Premą, która nigdy nie ustaje,
Jest Premą, w której ogniu wszystko topnieje,
Jest Premą, w której wszystko się staje.

     Pierwotna Tęsknota za Bogiem
     Jest nieskończonym duszy wołaniem,
     Które z samego Boga pochodzi
     Od chwili Stworzenia narodzin.

Pierwotna Tęsknota za Bogiem
Osiąga wszelkie piękno i cnotę
Aż Bóg sam za Nią nie zatęskni
I uczyni z Niej swą Odwieczną Żonę.
Swami P. SaiSiwa