Wiersze Oddania

Wiersze oddania dla Siakti

Kiedy miłość wzbiera, chce się wyrażać. Chce pisać, malować, tańczyć, wiersze układać... Oto wiersze uwielbienia dla Bogini, czyli Boga w formie żeńskiej. Tak należy to odczytywać. Jest jeszcze inne, potoczne znaczenie słowa „bogini” jako pięknej kobiety. Nie o takie znaczenie tu jednak chodzi, ale o Boga. Bogini Lalita Siakti, albo Wielka Bogini, czy Bogini bogów co w sanskrycie znaczy Mahadewi jest piękna pięknem Absolutu Boga. Mahadewi jest Bogiem, który tak właśnie do mnie przychodzi - poprzez formę żeńską jako Boska Małżonka. Tak też Ją wielbię w swoich wierszach. Zapraszam.
Swami P. SaiSiwa

Rok 2014


Rok 2015


Rok 2016


Rok 2017